Àrea Fiscal i Mercantil

Un bon assessorament comptable i fiscal pot estaviar-li temps i diners

A Kripton S.L.U li oferim gestionar tota la seva comptabilitat i fiscalitat, aplicant totes les desgravacions, deduccions o bonificacions possibles amb l’objectiu de minimitzar l’impacte fiscal al seu negoci. També analitzem la situació financera de la seva empresa i li donem les solucions més adequades per a la seva continuïtat i viabilitat, a través del nostre equip d’experts.

La nostra assessoria fiscal està preparada per a l’assistència i representació dels nostres clients davant dels requeriments d’Hisenda, la inspecció tributària i/o d’alres organismes oficials.

Des de l’Àrea fiscal i Mercantil realitzem:

 • Assessorament comptable/fiscal permanent i resolució de tots els els seus dubtes
 • Estudis econòmics individualitzats de la situació de cada negoci
 • Confecció i tramitació de qualsevol tipus de comptabilitat:
  • Societats Mercantils
  • Estimació Directa Normal
  • Estimació Directa Simplificada
  • Estimació Objectiva Singular per Mòduls
  • Si s’escau, els comptes anuals de les empreses, la confecció dels llibres oficials i de totes les declaracions trimestrals i anuals que han de ser presentades a l’Agència Tributària.
 • Assistència, representació i defensa davant la Delegació d’Hisenda de qualsevol control-inspecció a la qual hagi de sotmetre’s la seva empresa.
 • Estudi, confecció i gestió de tots els impostos als quals estiguin subjectes:
  • Societats
  • IVA
  • Impost sobre la Renda i Patrimoni
  • Activitats professionals o empresarials
  • Impost sobre Successions i Donacions
  • Estudi i càlcul de l’Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats
  • Declaració d’ingressos i pagaments
  • Declaracions de retencions i entregues a compte de capital, treball i lloguers. Guanys patrimonials i imputacions de renda, entre d’altres.
  • Declaracions censals
  • Declaració d’operacions intracomunitàries
  • Confecció i presentación a l’intrastat